ludzie, biiuro

Identyfikacja wizualna tworzona jest w oparciu w mix pomysłów. Elementy marki, także wymyślone, mają różne znaczenie podczas kompleksowego kreowania marki i produktów danej firmy. Jednym z kluczowych elementów jest na przykład opakowanie produktu.

To właśnie opakowanie powinno mieć ładny i ciekawy wygląd, a na dodatek powinno oczywiście spełniać standardy użytkowania. Ta sama marka może być sprzedawana w różnych opakowaniach, przy czym istotne jest to, że na każdym opakowaniu będzie znajdowały się: nazwa produktu a także znak firmowy. Poza tym wszystkie różniące się opakowania będą należały do tej samej marki. Co ciekawe, opakowania niektórych produktów można zbierać, i wówczas stają się one także fajnymi gadżetami. Tym bardziej więc warto często kupować jakieś produkty, także dla tego jak one są opakowane. Wizerunek firmy jest całokształtem tego, jak postrzega się dany produkt czy firmę. Kampanie wizerunkowe bardzo często mają na celu to, aby klienci pozytywnie myśleli o marce a także, aby kojarzyła się im ona z wieloma atrakcjami i zyskami. Tworzenie wizerunku dotyczy także kreowania i eksponowania korzyści symbolicznych. Można więc skojarzyć firmę z takim aspektami, jak uczuciowość, dobre wychowanie czy też spełnienie. Identyfikacja wizualna, wizerunek firmy może być kreowany w naprawdę dowolny sposób, i zależy od inicjatywy oraz od zasobów finansowych firmy. Czas trwania kampanii także możne być bardzo różna.

 

Warto przeczytać: www.whiteart.pl/identyfikacja-wizualna